Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων

Τελευταίοι διαγωνισμοί που αφορούν σε υπηρεσίες ανάπτυξης πληροφοριακών υποδομών, είναι του Δήμου Νάξου και του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας. Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, αναζητά ανάδοχο ο οποίος θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου «Πληροφοριακό σύστημα τουριστικής προβολής και διαχείρισης πολιτισμικής κληρονομιάς Νάξου και Μικρών Κυκλάδων». Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 100.860 ευρώ και η προθεσμία υποβολής σχετικών προσφορών λήγει στις 17 Φεβρουαρίου.

Ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας από την πλευρά του έχει προκηρύξει διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς και δράσης του νέου Καλλικρατικού Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας». Το έργο εντάσσεται στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και αφορά στην προώθηση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της περιοχής, μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών. Ο προϋπολογισμός είναι 146.600 ευρώ και η προθεσμία υποβολής συμμετοχών λήγει στις 29 Ιανουαρίου.