Με δύο υποψηφίους συνεχίζεται ο διαγωνισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Υποέργο 2 «Ανάπτυξη και Προώθηση περιφερειακού προτύπου ποιότητας», της πράξης «Τουριστική προβολή της ΠΚΜ». Ο διαγωνισμός έχει προϋπολογισμό 288.000 ευρώ και στο επόμενο στάδιο προχωρούν οι προσφορές της ένωσης φορέων LDK Consultants Engineers and planners SA και ΕΕΟ Group ΑΕ, και της ένωσης εταιρειών IDS ΕΠΕ και I.DE.A ΕΠΕ