Προσφορές κατατέθηκαν μόνον στο κομμάτι του design

Συγκεκριμένα, για τις γραφιστικές υπηρεσίες κατέθεσαν οι εταιρείες Cat Advertising και Δ. Βλάχος-Ε. Γώδη (The Really Useful People). Όσον αφορά στο τμήμα του διαγωνισμού που αφορούσε σε υπηρεσίες δημοσιότητας, δεν κατατέθηκαν συμμετοχές. Η αναθέτουσα αρχή θα εξετάσει το ενδεχόμενο επαναπροκήρυξης, μετά την ολοκήρωση του διαγωνισμού. Το υπό ανάθεση έργο αφορά στο Εικαστικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης Inspire και έχει προϋπολογισμό 48.000 ευρώ για τις γραφιστικές υπηρεσίες και 35.000 για τη δημοσιότητα.