Η Κάπα Σίγμα Δέλτα και η ένωση εταιρειών Choose/Access, συνεχίζουν στον διαγωνισμό της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών. Ενδιαφέρον είχαν εκδηλώσει επίσης οι εταιρείες Mindwork και Mscomm. Το έργο, με προϋπολογισμό 290.000 ευρώ, αφορά σε εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών στα πολιτικά κέντρα λήψης αποφάσεων.