Τη Δευτέρα το άνοιγμα των δικαιολογητικών

Συγκεκριμένα, συμμετέχουν οι εταιρείες Mass και Karamella και τη Δευτέρα αναμένεται να γίνει το άνοιγμα των δικαιολογητικών.
Στις ζητούμενες υπηρεσίες συμπεριλαμβάνονται πλάνο δημοσιότητας, σχεδιασμός επικοινωνιακής στρατηγικής και δημιουργικές προτάσεις, διαδικασίες και ενέργειες προβολής στα ΜΜΕ, προωθητικές ενέργειες, δημιουργία και λειτουργία δίγλωσσου portal δημοσιότητας κ.α.