Φώτης Κωνσταντέλλος: «Βασιστήκαμε στην καινοτομία, χτίζουμε ισχυρές συνεργασίες, προσθέτουμε χρηστικές εφαρμογές»

Με αφορμή τα δεύτερα γενέθλια του Hol Video Club, ο Φώτης Κωνσταντέλλος, Chief Commercial Officer της Ηellas Οnline τόνισε: «Στόχος μας από την εισαγωγή του Hol Video Club στην ελληνική αγορά, δεν ήταν η παροχή μιας ακόμα συνδρομητικής τηλεοπτικής πλατφόρμας, αλλά η εμπειρία της τηλεοπτικής διαδραστικότητας σε συνδυασμό με το πλούσιο περιεχόμενο. Βασιστήκαμε στην καινοτομία -που χαρακτηρίζει άλλωστε τις υπηρεσίες μας-, χτίζουμε σε ισχυρές συνεργασίες για το εύρος και την ποικιλία του περιεχομένου και προσθέτουμε χρηστικές εφαρμογές ώστε να προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη οικονομική λύση ψυχαγωγίας στο σπίτι. Το Hol Video Club θα συνεχίσει να καινοτομεί, να εμπλουτίζει το περιεχόμενό του και να διευρύνει την εμπειρία του τηλεθεατή ακόμα και εκτός σπιτιού». Το Ηol Video Club, φτάνει πλέον τους 4.000 τίτλους εκ των οποίων περισσότεροι από τους μισούς διατίθενται δωρεάν.