Σε δύο απευθείας αναθέσεις προχώρησε πρόσφατα η Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ. Συγκεκριμένα, ανέθεσε στην Experiential Hub το έργο «Σχεδιασμός δημιουργικού εταιρικής καμπάνιας της ΚτΠ ΜΑΕ», χρηματοδοτούμενο από το Εθνικό ΠΔΕ.

Το έργο περιλαμβάνει, ενδεικτικά, μελέτη δημιουργικής αποτύπωσης – εικαστική προσέγγιση, δημιουργία ενημερωτικού σποτ για χρήση στο internet, δημιουργία banners και δημιουργικό καταχωρήσεων. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 24.180 ευρώ.

Επιπλέον, ανέθεσε στην Kalon PR and Advertising Agency το έργο «Καμπάνια ενημέρωσης για το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού στους σταθμούς του μετρό», προϋπολογισμού 35.340 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.