Αυτό σημαίνει ότι ο παραλήπτης μαζικών μηνυμάτων πρέπει να ενημερώνεται για τους πιθανούς τρόπους διαγραφής του από τη σχετική λίστα, οι οποίοι μάλιστα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο απλοί. Τη λύση σε αυτό το πρόβλημα εγγυάται η SMSAPI, η οποία με δυνατότητα αποστολής έως και 7 εκατ. SMS ανά ώρα και συνολικά 990 εκατ. SMS το 2018 πρωτοπορεί στην επικοινωνία μέσω SMS.

Επιπλέον, είναι μία από τις πρώτες πλατφόρμες επικοινωνίας μέσω SMS που δημιούργησε τη δυνατότητα «opting out», απαντώντας άμεσα και αποτελεσματικά στα νέα δεδομένα που διαμόρφωσε το GDPR. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό προσθέτει έναν εξατομικευμένο σύνδεσμο που επιτρέπει την εξαίρεση του χρήστη από τη λήψη στο μέλλον μηνυμάτων από τον συγκεκριμένο αποστολέα.