«Ορατές πλέον οι συνθήκες ευρύτερης ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας» δηλώνει ο Θ. Δούρος

Επιπλέον σημαντική αύξηση παρουσίασε και το μικτό περιθώριο κέρδους της Δούρος, που από 45% το 2012, διαμορφώθηκε στο 57% το 2013, ενώ σημειώθηκε μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 19%. «Η εταιρεία, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία τις κινήσεις εξυγίανσης σε λειτουργικό κυρίως επίπεδο και έχοντας σταθεροποιήσει τον κύκλο εργασιών της, είναι έτοιμη να εκπονήσει σχέδια περαιτέρω ανάπτυξης, αφού είναι πλέον ορατές οι συνθήκες ευρύτερης ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Δούρος ΑΕ, Θεόδωρος Δούρος. Να σημειωθεί ότι η εταιρεία συνεχίζει να εφαρμόζει την τακτική προσφορών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με στόχο τη μεγαλύτερη προσέλκυση του καταναλωτικού κοινού, προσδοκώντας αύξηση του κύκλου εργασιών και επιστροφή σε κερδοφορία.