Συνάντηση ΣΕΧΒ με τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας
Η ανάπτυξη βιομηχανικής πολιτικής για την ενθάρρυνση νέων επενδύσεων στον τομέα της μεταποίησης ήταν, μεταξύ άλλων, το ζήτημα που έθεσε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ) στον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΕΧΒ Βασίλης Γούναρης «η συνεισφορά του κλάδου μας στον τομέα της μεταποίησης ανέρχεται στο 7% του ΑΕΠ, οι επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη στο 0,8% και η εξαγωγική δραστηριότητα στο 11%. Παρά το γεγονός ότι από το 2008 η δραστηριότητα του κλάδου μειώθηκε κατά 21%, η απασχόληση και οι επενδύσεις κατά 37% και 66%, ο κλάδος παρουσιάζει καλύτερη εξέλιξη, έναντι του Γενικού Βιομηχανικού Δείκτη, χάρη κυρίως στον εξαγωγικό προσανατολισμό του».

Τα ζητήματα που έθεσε το ΔΣ στο πλαίσιο της συνάντησης, πέραν των οριζόντιων της πρόσβασης σε κεφάλαια και της υπέρογκης επιβάρυνσης σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, αφορούσαν επίσης στη δραστική μείωση της γραφειοκρατίας, στη συμμετοχή του τομέα μεταποίησης τουλάχιστον στο 12% συνολικά του ΑΕΠ και στην καλύτερη εποπτεία της αγοράς.

Ο κλάδος της Χημικής Βιομηχανίας περιλαμβάνει περισσότερες από 400 επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών 2,4 δισ. ευρώ και απασχολεί άμεσα 13.000  εργαζόμενους με υψηλή εξειδίκευση. Υποστηρίζει δυναμικούς κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας όπως Φαρμακοβιομηχανία, Γεωργία, Βιομηχανία Τροφίμων, Τουρισμός, Βιομηχανία Μετάλλων, κ.α.