Οι Tech Gurus, η ομάδα πιστοποιημένων συμβούλων των Multirama, παρείχαν το πρώτο 9μηνο του 2011 πάνω από 8.500 υπηρεσίες στους καταναλωτές των Multirama. Στις πρώτες θέσεις βρίσκονται οι υπηρεσίες εγκατάστασης εφαρμογών και προγραμμάτων, η εγκατάσταση περιφερειακών συσκευών, η παραμετροποίηση ασύρματου δικτύου και η εγκατάσταση internet.