Διεθνή Έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η παρουσία της εθνικής συμμετοχής της Ελλάδας στην έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού, Equiphotel 2018.

Η έκθεση που πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια, διοργανώθηκε στο Παρίσι από τις 11 έως τις 15 Νοεμβρίου 2018. Η Equiphotel καλύπτει προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της βιομηχανίας φιλοξενίας και προσελκύει παραδοσιακά περί τους 105.000 εμπορικούς επισκέπτες, κυρίως από τους χώρους του ξενοδοχείου (33%) και της εστίασης (29%). Φέτος φιλοξένησε άνω των 1.440 εκθετών.

Ο οργανισμός Enterprise Greece στήριξε τη συμμετοχή τεσσάρων εταιρειών από διαφορετικούς τομείς, ενώ άλλες εννέα εταιρείες συμμετείχαν στη διοργάνωση με τη χρηματοδοτική στήριξη του προγράμματος «Επιχειρούμε Έξω» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ή άλλους πόρους. Οι έλληνες επιχειρηματίες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη συμμετοχή τους συνολικά, το υψηλό επίπεδο οργάνωσης της ελληνικής συμμετοχής και την επιτυχημένη προβολή του κλάδου και της χώρας με την άρτια εμφάνιση των ελληνικών περιπτέρων.