Μία νέα επιστημονική έρευνα, η οποία διεξήχθη από την Durex, βγήκε στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με τον αντίκτυπο του κορωνοϊού στην κοινωνία και τη στάση των νέων απέναντι σε θέματα προφύλαξης κατά τη σεξουαλική επαφή. Σε αυτή την έρευνα αναδύθηκε ο ρόλος που διαδραμάτισε η πανδημία σε παγκόσμιο επίπεδο και η συμβολή της ως μέσο επιρροής στη συνειδητοποίηση της σημασίας της χρήσης προφυλακτικού, ως στάση ατομικής ευθύνης και κοινωνικής συμπεριφοράς, για την πρόληψη της μετάδοσης σοβαρών Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων.

Σύμφωνα με την έρευνα, η πανδημία συνέβαλε θετικά στην πρόθεση χρήσης προφυλακτικού, ενισχύθηκε η επιθυμία για την προστασία της υγείας του σεξουαλικού συντρόφου, ενώ ένα μικρό ποσοστό νέων συνεχίζει να μην λαμβάνει σοβαρά υπόψη τη σεξουαλική του υγεία και τους κινδύνους που ελλοχεύουν.

Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε ότι το 48% των συμμετεχόντων συμφώνησαν ότι ο κορωνoϊός τους έκανε πιο ευαισθητοποιημένους απέναντι στους ιούς και ότι ύστερα από την άρση των μέτρων προστασίας το 21% είναι πιο συνειδητοποιημένοι απέναντι στη διαφύλαξη της υγείας των συνανθρώπων τους. Η Durex στέκεται στο πλευρό του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), στο πλαίσιο των δράσεων του για την ενημέρωση και τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των νέων, δωρίζοντας 30.000 προφυλακτικά.