Την Τρίτη, 25 Απριλίου η Κομισιόν εξέδωσε τις πρώτες αποφάσεις χαρακτηρισμού βάσει του Digital Services Act (DSA), ορίζοντας 17 Very Large Online Platforms (VLOPs) και 2 Very Large Online Search Engines (VLOSEs), με απήχηση σε τουλάχιστον 45 εκατ. μηνιαίους ενεργούς χρήστες.

Στις Πολύ Μεγάλες Online Πλατφόρμες (VLOPs) συμπεριελήφθησαν οι Alibaba AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube και Zalando. Στις Πολύ Μεγάλες Online Μηχανές Αναζήτησης (VLOSEs) τοποθετήθηκαν οι Bing και Google Search.

Ο χαρακτηρισμός των πλατφορμών βασίζεται στα δεδομένα χρηστών που έπρεπε οι ίδιες να δημοσιεύσουν έως τις 17 Φεβρουαρίου 2023. Μετά τον χαρακτηρισμό τους, οι εταιρείες θα πρέπει πλέον να συμμορφωθούν, εντός τεσσάρων μηνών, με το σύνολο των νέων υποχρεώσεων που απορρέουν από το DSA.

Στόχος είναι η ενδυνάμωση και η προστασία των χρηστών στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων, απαιτώντας από τις χαρακτηρισμένες υπηρεσίες να αξιολογούν και να μετριάζουν τους συστημικούς κινδύνους που ενέχουν καθώς και να παρέχουν ισχυρά εργαλεία ελέγχου του περιεχομένου.