Κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, από 17 έως 23 Μάιου, οργανώθηκαν εκδηλώσεις οδικής ασφάλειας και στην Ελλάδα, με την ενεργό συμμετοχή του Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και σε συνεργασία με την Ιnteramerican και την Anytime. Η εταιρεία αναπτύσσει ενέργειες οι οποίες, αφορούν τη μείωση των οδικών ατυχημάτων. Γι’ αυτόν τον λόγο, συνεχίζει την κοινή προσπάθεια με το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας με στόχο την κοινωνική ευαισθητοποίηση γύρω από τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την υπεύθυνη μετακίνηση.