Σε συνεργασία με το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»

Από τον Οκτώβριο του 2015 έως τον Ιούλιο του 2016, περισσότεροι από 4.600 μαθητές σε όλη την Ελλάδα παρακολούθησαν ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα που περιλάμβανε συζήτηση με εξειδικευμένους εκπαιδευτές του ΙΟ.Α.Σ., προβολή παρουσίασης και ειδικού οπτικοακουστικού υλικού και συμμετοχή των μαθητών μετά την εκπαίδευση, στο online ερωτηματολόγιο www.kantososta.gr. Η εκπαίδευση για την πρόληψη των τροχαίων συμβάντων αποτελεί για την ΑΧΑ έναν διαχρονικό πυλώνα ανάπτυξης δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού. Στόχος της είναι να συμβάλει στο μέγιστο δυνατό βαθμό στην αντιμετώπιση του προβλήματος.