Η στρατηγική έχει σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες και προτεραιότητες, τόσο του ανθρώπινου δυναμικού όσο και της εταιρείας, δημιουργώντας μια κοινή και παράλληλη πορεία ανάπτυξης και εξέλιξης. Οι δράσεις της ΑΧΑ αφορούν σε 5 πυλώνες: Ηγετικές δεξιότητες, Τεχνικές δεξιότητες, Ψηφιακές δεξιότητες, Προσωπικές Δεξιότητες και Kουλτούρα ΑΧΑ.

Έμφαση αυτή τη χρονιά θα δοθεί στην κατηγορία Ηγεσία και Διοικητική Υπεροχή (Managerial Excellence), με βασικό εργαλείο το πρόγραμμα «[email protected]». Επιπλέον, η ΑΧΑ προσέφερε σε όλους τους εργαζομένους της και στα μέλη των οικογενειών τους τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα αγγλικών, ενώ ίδρυσε και την Ασφαλιστική Ακαδημία ΑΧΑ που έχει ως στόχο την ανάπτυξη των Τεχνικών Δεξιοτήτων των εργαζομένων.