Στο πλαίσιο συνάντησης με τον Υφυπουργό Οικονομίας Στάθη Γιαννακίδη
Την ένταξη δράσεων εξαγωγικού marketing σε προγράμματα ΕΣΠΑ -όπως επιχειρηματικών αποστολών, προωθητικών ενεργειών σε σημεία πώλησης και ηλεκτρονικών δράσεων προβολής προϊόντων-, πρότεινε μεταξύ άλλων η Επιτροπή Εξωστρέφειας του ΣΕΒ, σε πρόσφατη συνάντησή της με τον Υφυπουργό Οικονομίας Στάθη Γιαννακίδη.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωστρέφειας του ΣΕΒ που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Νοεμβρίου, συμμετείχαν επίσης η Ειδική Γραμματέας ΕΤΠΑ & ΤΣ Ευγενία Φωτονιάτα καθώς και επιχειρηματίες και υψηλόβαθμα στελέχη 24 εταιρειών – μελών του ΣΕΒ. Ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ Κωνσταντίνος Μπίτσιος τόνισε την ανάγκη ανάπτυξης εξαγωγικών συνεργατικών σχημάτων (clusters), ως απάντηση στη δυσκολία που αντιμετωπίζουν κυρίως μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στο να εισέλθουν σε νέες αγορές του εξωτερικού. Επεσήμανε τέλος, τη σημασία της συνεργασίας ιδιωτικού και δημοσίου τομέα στο σχεδιασμό των προγραμμάτων ΕΣΠΑ για την εξωστρέφεια.

Αναφερόμενος στις προτάσεις του ΣΕΒ, ο Υφυπουργός σημείωσε ότι το Υπουργείο έχει ήδη επεξεργαστεί πολλές από αυτές και άμεσα θα ενημερώσει τον Σύνδεσμο. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση της έρευνας του ΣΕΒ για τις εξαγωγές. Σύμφωνα με τα στοιχεία, την πρώτη θέση στις αγορές-στόχους των εξαγωγικών επιχειρήσεων καταλαμβάνουν οι ΗΠΑ και ακολουθούν Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Κίνα. Ως σημαντικότερα εμπόδια για τις εξαγωγές, αναδεικνύονται το κόστος προώθησης και προβολής και η χρηματοδότηση. Τέλος, η στρατηγική πληροφόρηση για αγορές του εξωτερικού είναι, με μεγάλη διαφορά, ο τομέας που οι εξαγωγικές εταιρείες θα ήθελαν να έχουν περισσότερη στήριξη.