Σε 27 δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης προχώρησε ο όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη το α΄ εξάμηνο του 2020. Συγκεκριμένα, υλοποιήθηκαν τέσσερις δράσεις για τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την εκπαίδευση, οκτώ για τη στήριξη ευπαθών ομάδων, τρεις για την υγεία και 12 για την ενίσχυση του ευρύτερου κοινωνικού ιστού.

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας, ο όμιλος προσέφερε 10 αναπνευστήρες υψηλής τεχνολογίας στο υπουργείο Υγείας και παρείχε δωρεάν τρίμηνη ασφαλιστική κάλυψη στα 250 οχήματα των Κινητών Ομάδων Υγείας του ΕΟΔΥ, τα οποία διέθεσε δωρεάν στην πολιτεία η εταιρεία Avis. Οι δράσεις του ομίλου βρίσκονται σε εναρμόνιση με τις 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact), όπου συμμετέχει από το 2011, και με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Συμφώνου.