Διαγωνισμός από την Περιφέρεια Ηπείρου

Η Περιφέρεια Ηπείρου διενεργεί διαγωνισμό με αντικείμενο την υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας και δικτύωσης για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας», από το Δικαιούχο Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας της Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ) «Προσαρμό-ΖΩ». Ο προϋπολογισμός των προς ανάθεση δράσεων είναι 16.250 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές μέχρι τις 11 Οκτωβρίου.