Συνυπογράφει τη σχετική διακήρυξη της EACD
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τομέα Εταιρικών Υποθέσεων (ΤΕΥΠ) της ΕΕΔΕ, αναγνωρίζοντας την επίδραση που ασκούν οι ψευδείς ειδήσεις στην εικόνα και τη φήμη των επιχειρήσεων πυροδοτώντας ακόμα και σοβαρές κρίσεις, διοργάνωσε τον Ιούλιο ειδική εσπερίδα με θέμα «Fake News.

Ποιος θα τα σταματήσει;». Στο πλαίσιο αυτό, συνυπογράφει και τη διακήρυξη που εξέδωσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση Διευθυντών Επικοινωνίας (EACD), δεσμεύοντας συνολικά τα μέλη του Τομέα ως προς τα θέματα που αναφέρει. Η διακήρυξη αναφέρει μεταξύ άλλων: «Υπό το πρίσμα της αυξανόμενης τάσης των ψευδών ειδήσεων και του αντίστοιχου αυστηρού ελέγχου στον κλάδο της Επικοινωνίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση Διευθυντών Επικοινωνίας  (EACD) επιθυμεί να επισημάνει τα ηθικά πρότυπα που καθοδηγούν το επάγγελμά μας συνολικά. Δεοντολογία: Η δεοντολογία στη δημοσιογραφία βασίζεται στην επαγγελματική συμπεριφορά, την ηθική και την αλήθεια.

Η δεοντολογία στην επικοινωνία βασίζεται σε αντίστοιχες αξίες. Αυτά τα δύο επαγγέλματα συνεργάζονται στενά και οφείλουν να μπορούν να σέβονται και να εμπιστεύονται το ένα το άλλο, ακόμη και σε περίπτωση διαφωνίας. Εμπιστοσύνη: Σε έναν συνεχώς διασυνδεδεμένο κόσμο, η ταχύτητα μπορεί να υπερισχύσει έναντι της αλήθειας, οδηγώντας ενδεχομένως σε ψευδείς ειδήσεις, οι οποίες ενισχύονται μέσω των κοινωνικών δικτύων. Οι επαγγελματίες της επικοινωνίας στοχεύουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τα κοινά τους, μέσω της διάδοσης αξιόπιστων και επαληθευμένων πληροφοριών».