Πραγματοποίησε δωρεά 1 εκατ. δολαρίων

Η FedEx αντιπροσωπεύεται στην ελληνική αγορά αποκλειστικά από την Orbit Couriers, εταιρεία του Ομίλου Ορφέας Βεϊνόγλου.