Μέσω του β’ κύκλου του «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»

Παρουσιάστηκε ο β΄ Κύκλος του προγράμματος «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» που διαχειρίζεται η ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και εντάσσεται σε σειρά δράσεων του Τομέα Έρευνας και Καινοτομίας του ΥΠΠΕΘ για τη στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Ο Β΄ Κύκλος με προϋπολογισμό 250 εκατ. ευρώ αποσκοπεί στη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας. Έμφαση δίνεται στην ενίσχυση της στελέχωσης τμημάτων R&D καινοτόμων επιχειρήσεων και στις τεχνολογίες που σχετίζονται με την 4η Βιομηχανική Επανάσταση. Στον Α’ Κύκλο το 2018, συμβασιοποιήθηκαν 388 εκατ. ευρώ για 606 ερευνητικά έργα και συνέργειες επιχειρήσεων με ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας.