Αναφορικά με την οδική ασφάλεια

Η δράση «Προτεραιότητα έχει η Ασφάλεια» πραγματοποιήθηκε 14-16 Μαρτίου, με διανομή αντανακλαστικών γιλέκων ασφαλείας και ενημερωτικών φυλλαδίων σε ποδηλάτες. Στο φυλλάδιο που διανεμήθηκε και σε διερχόμενους οδηγούς αυτοκινήτων, περιλαμβάνονται 10+10 οδηγίες ασφαλούς οδήγησης για ποδηλάτες και αυτοκινητιστές. Η δράση -που καλύφθηκε από τα ΜΜΕ-, θα αποτελέσει οδηγό για συνέχιση αντίστοιχων ενεργειών της Autovision KTEOHellas.