Ανάπτυξη και αναβάθμιση υπηρεσιών ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναζητά αναδόχους για το έργο «Ανάπτυξη και αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από Δημόσιους Φορείς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

Η δράση αφορά σε αναβάθμιση και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών με σκοπό να αξιοποιηθούν στη συνέχεια σε δράσεις ολοκληρωμένης τουριστικής προβολής και στην επέκταση της κάλυψης υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας. Προτάσεις θα γίνονται δεκτές από 15/1 έως 20/4/2018, με τον προϋπολογισμό να ανέρχεται σε 4.812.000 ευρώ.