Πάγιο χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομίας η ανεργία

Η ύπαρξη ανέργων ακόμα και με υψηλότατο επίπεδο εκπαίδευσης και η παράταση της ύφεσης φαίνεται να μετατρέπουν την ανεργία εκτός από διαρθρωτικό και σε «πάγιο» χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., κατά το Α΄ τρίμηνο του 2013, ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 1.355.237 άτομα, αυξημένος κατά 4,6% σε σχέση με το Δ΄ τρίμηνο του 2012 και κατά 21% έναντι του Α΄ τριμήνου του 2012.