Η Microsoft Ελλάς παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν πιστοποίησης γνώσεων στο πεδίο του virtualization, με την απόκτηση του έγκυρου Microsoft Virtualization Certification. H προσφορά «Virtualization Challenge» ισχύει μέχρι τις 31 Μαΐου 2012 και για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων.  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφτούν τα πιστοποιημένα από τη Microsoft εκπαιδευτικά κέντρα και να προμηθευτούν τα ειδικά προ-πληρωμένα κουπόνια, που θα τους εξασφαλίσουν τη δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής στην εξέταση «70-659: Windows Server 2008 R2/Server Virtualization».