Η Repath, Authorized Partner της παγκόσμιας πλατφόρμας Zoho, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα της εξάπλωσης του Covid-19 και την αλλαγή της εργασιακής υποδομής που αυτός επιφέρει, προσφέρει δωρεάν εκπαίδευση της πλατφόρμας Zoho Remotely, με σκοπό να μπορέσουν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι να προσαρμοστούν στις νέες εργασιακές συνθήκες και προκλήσεις.

Μέσω της πλατφόρμας Zoho Remotely.

Η Repath, Authorized Partner της παγκόσμιας πλατφόρμας Zoho, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα της εξάπλωσης του Covid-19 και την αλλαγή της εργασιακής υποδομής που αυτός επιφέρει, προσφέρει δωρεάν εκπαίδευση της πλατφόρμας Zoho Remotely, με σκοπό να μπορέσουν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι να προσαρμοστούν στις νέες εργασιακές συνθήκες και προκλήσεις.

Μέσω του Zoho Remotely παρέχεται δωρεάν πρόσβαση σε μια ολοκληρωμένη σουίτα cloud εφαρμογών προκειμένου οι εργαζόμενοι να συνεχίσουν να εργάζονται απ’ οπουδήποτε ακριβώς όπως και στον εργασιακό τους χώρο. Ενδεικτικά, το Zoho Remotely βοηθά επαγγελματίες και υπαλλήλους να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, να παρακολουθήσουν την πρόοδο των εργασιών, να πραγματοποιούν τηλεδιασκέψεις, να εξυπηρετήσουν από απόσταση πελάτες και προμηθευτές και να συνεργάζονται σε κοινά έγγραφα.