Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκη προσφέρει τη δυνατότητα δωρεάν διεξαγωγής διαγνωστικού ελέγχου για τον Covid-19 στους 328 εργαζομένους του και τις οικογένειές τους (σύζυγοι και τέκνα) στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Σε συνεργασία με εξειδικευμένο Διαγνωστικό Εργαστήριο, η διεξαγωγή του μοριακού test για την ανίχνευση του Covid-19 θα διενεργείται από έμπειρο προσωπικό που φέρει ειδικό εξοπλισμό και θα λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις του ομίλου, παρέχοντας δωρεάν τη δυνατότητα εξέτασης στους υπαλλήλους και τα μέλη των οικογενειών τους.

Ο όμιλος Σαρακάκη, από την αρχή της κρίσης της πανδημίας του κορωνοϊού, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα επιθυμώντας να συμβάλλει στην εθνική προσπάθεια ανάσχεσης της διασποράς του ιού.