Η 3 Άλφα προχώρησε στη διενέργεια δωρεάν διαγνωστικών τεστ για τον Covid-19 στους εργαζομένους της, πριν από την επιστροφή τους στους χώρους εργασίας τους μετά την καλοκαιρινή άδεια. Τα tests πραγματοποιήθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του εργοστασίου, υπό την αιγίδα της εταιρείας, σε συνεργασία με εξειδικευμένο διαγνωστικό φορέα, ενώ οι έλεγχοι αφορούσαν τόσο στο εργατικό, όσο και στο διοικητικό προσωπικό, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των ίδιων και των οικογενειών τους. Παράλληλα, η εταιρεία έχει ήδη ευθυγραμμιστεί με όλα τα πρωτόκολλα υγιεινής και τα μέτρα που τέθηκαν από την Πολιτεία.