Σε δωρεά υπολογιστικής υποδομής και υπηρεσιών προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) προχώρησε η Hewlett Packard Enterprise (HPE) Ηellas, ανταποκρινόμενη στη μάχη για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19.

Στο Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Σε δωρεά υπολογιστικής υποδομής και υπηρεσιών προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) προχώρησε η Hewlett Packard Enterprise (HPE) Ηellas, ανταποκρινόμενη στη μάχη για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19.

Η HPE συμβάλλει στην πρωτοβουλία DigitalSolidarityGR του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, διαθέτοντας υποδομές για τον εξοπλισμό end to end ενός συγχρόνου data center. Ο εξοπλισμός θα διατεθεί στη ΓΓΠΣΔΔ για διάστημα 6 μηνών με δυνατότητα παράτασης, αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Θα παραδοθεί στο Υπολογιστικό Κέντρο της ΓΓΠΣΔΔ και αφού εγκατασταθεί και παραμετροποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της υπεύθυνης Διεύθυνσης, θα εξυπηρετήσει τις αυξημένες ανάγκες των χρηστών για τηλεργασία.

Ο Μιχάλης Κασιμιώτης, Managing Director Ελλάδας και Κύπρου δήλωσε: «Σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε όλοι μας, νιώθουμε εντονότερη από ποτέ την ανάγκη να συμπαραταχθούμε στις προσπάθειες της Πολιτείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19 και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεπειών της».