Σε ΜΚΟ και ερευνητές πανεπιστημίων

Στόχος της Microsoft είναι να ενισχύσει την πρόσβαση στις cloud υπηρεσίες και να βοηθήσει στην επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την πρόσβαση στο διαδίκτυο. «Η Microsoft, μέσα από τη δωρεά υπηρεσιών cloud –οι οποίες αποτελούν τις πιο ανατρεπτικές τεχνολογίες της γενιάς μας, δίνει τη δυνατότητα παγκοσμίως σε περισσότερους από 70.000 οργανισμούς να ενισχύσουν το κοινωνικό τους έργο, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην βελτίωση των ανθρώπινων συνθηκών και στην περαιτέρω ανάπτυξη», δήλωσε ο Nadella. Συγκεκριμένα, η νέα πρωτοβουλία περιλαμβάνει την υποστήριξη αναγκών των ΜΚΟ, την αύξηση της πρόσβασης σε cloud υπηρεσίες στο ερευνητικό προσωπικό των πανεπιστημίων, και την προσέγγιση νέων ομάδων προσφέροντας τους άμεση διασύνδεση σε υπηρεσίες cloud.