Καλύπτει τις ετήσιες ανάγκες των σπιτιών φιλοξενίας παιδιών

Η Γιώτης, έχοντας ως κεντρικό πυλώνα δράσεων κοινωνικής ευθύνης τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων με έμφαση στα παιδιά, αναλαμβάνει να προσφέρει προϊόντα της στην Κιβωτό του Κόσμου, για την κάλυψη αναγκών διατροφής των παιδιών που διαβιώνουν στα εννιά σπίτια ολοήμερης φιλοξενίας, για όλο το έτος. Στα 9 αυτά σπίτια της Κιβωτού του Κόσμου που βρίσκονται στην Αττική, την Ήπειρο, τον Βόλο, τη Χίο και την Καλαμάτα, φιλοξενούνται 230 παιδιά. Ο Μάριος Παπαθανασίου, Εμπορικός Διευθυντής της Γιώτης ΑΕ, δήλωσε: «Η συμμετοχή μας σε τέτοια ανθρωπιστικά έργα αποτελεί για εμάς τιμή. Είμαστε και θα είμαστε δίπλα τους, όχι μόνο με τα προϊόντα μας, αλλά και με όλη μας την αγάπη».