Στα εγκαίνια της μονάδας φροντίδας για την ασφάλεια των παιδιών – «Ελίζα» της Γ΄ παιδιατρικής κλινικής ΕΚΠΑ, στο ΠΓΝ Αττικόν προχώρησε το Σωματείο Eliza – Εταιρεία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού, τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου.

Η μονάδα αποτελεί δωρεά της Prodea Investments, ως μέρος του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας «Δομές Ευθύνης» και πρόκειται για τον δεύτερο στην Ελλάδα νοσοκομειακό χώρο για την εξέταση και διεπιστημονική αντιμετώπιση βρεφών και παιδιών με υποψία κακοποίησης / παραμέλησης.

Στην καθημερινή λειτουργία της μονάδας συμβάλλουν, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση το Ίδρυμα Matilda και η Henkel Beauty Care Greece.