Η Froneri Ελλάς, στο πλαίσιο της νέας της συνεργασίας με την Τράπεζα Τροφίμων, προσέφερε 100.000 παγωτά σε 111 κοινωνικούς φορείς ενισχύοντας ανθρώπους που αυτήν την περίοδο έχουν περιορισμένη πρόσβαση ακόμη και σε βασικά αγαθά.

Προσέφερε 100.000 παγωτά.

Η Froneri Ελλάς, στο πλαίσιο της νέας της συνεργασίας με την Τράπεζα Τροφίμων, προσέφερε 100.000 παγωτά σε 111 κοινωνικούς φορείς ενισχύοντας ανθρώπους που αυτήν την περίοδο έχουν περιορισμένη πρόσβαση ακόμη και σε βασικά αγαθά.

«Στην εποχή του Covid-19, οι ανάγκες για οργανωμένη και ασφαλή μεταφορά τροφίμων σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη αποτελεί προτεραιότητα. Συνεργαστήκαμε με την Τράπεζα Τροφίμων προκειμένου τα παγωτά μας να φτάσουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες» δήλωσε εκπρόσωπος της Froneri Ελλάς.