Σε αυτό συνέβαλλε και το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της bwin που διέθεσε συνολικά στην ΕΛΕΠΑΠ, για τον εξοπλισμό των αιθουσών αισθητηριακής ολοκλήρωσης όλων των παραρτημάτων της, το ποσό των 60.000 ευρώ. Η Ιωάννα Μπερίου δήλωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βοηθήσαμε να εξοπλιστεί η αίθουσα αισθητηριακής ολοκλήρωσης στον δεύτερο κατά συνέχεια μας σταθμό, την ΕΛΕΠΑΠ Βόλου.

Ακολουθούν η ΕΛΕΠΑΠ Χανίων, Ιωαννίνων και Αγρινίου. Κάθε σταθμός είναι για εμάς η επίτευξη ενός μεγάλου στόχου και η προσέγγιση στον τελικό μας στόχο που είναι να μοιράζουμε χαμόγελα στα παιδιά όλης της Ελλάδας. Η οικογένεια της bwin είναι έτοιμη να χαρίσει εκατομμύρια παιδικά χαμόγελα. Και θα τα καταφέρει».