Ο τεχνολογικός εξοπλισμός του Ασύλου Ανιάτων ενισχύεται μετά από δωρεά που υλοποίησε η Praktiker Hellas με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης των περιθαλπόμενων του Ιδρύματος.

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός περιλαμβάνει 34 μεταχειρισμένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 36 οθόνες και θα αξιοποιηθεί για τη δημιουργία νέου τμήματος εκπαίδευσης των περιθαλπόμενων για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου.

Η δωρεά πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενεργειών Εταιρικής Υπευθυνότητας που υλοποιεί η Praktiker Hellas. H εταιρεία έχει στηρίξει το Άσυλο Ανιάτων και στο παρελθόν, με ενέργειες που έχουν βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των περιθαλπόμενων του Ιδρύματος.