Στο πλαίσιο των δράσεων ΕΚΕ της εταιρείας

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης εντάσσεται και η δωρεά ποδηλάτων στα παιδιά του σχολείου της Πλάκας Καλαβρύτων. Τα ποδήλατα αυτά θα επιτρέψουν στα παιδιά τη μετακίνηση και την ψυχαγωγία στο ορεινό χωριό, πληθυσμού μόλις 100 κατοίκων. Η ενέργεια αποτελεί τη συνέχεια σχεδόν 30 ακόμη δράσεων που πραγματοποίησε η εταιρεία το περασμένο έτος, με στόχο την ουσιαστική βοήθεια κοινοτήτων, οργανισμών και ομάδων ανά την Ελλάδα που βρίσκονται σε ανάγκη. Οι δράσεις αυτές προέρχονται από προτάσεις των εργαζομένων, τις οποίες η εταιρεία ενθαρρύνει και υποστηρίζει στο ευρύτερο πλαίσιο των δράσεων εθελοντισμού και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.