Η Γιώτης ΑΕ παρέδωσε στο Υπουργείο Υγείας 20 αναπνευστήρες υψηλής τεχνολογίας και γερμανικής κατασκευής, με στόχο να ενισχύσει την ετοιμότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας για την αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών νοσηλείας που έχει προκαλέσει η πανδημία του Covid-19. Οι αναπνευστήρες θα διατεθούν μέσω του Υπουργείου σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας νοσοκομείων αναφοράς για την αντιμετώπιση του Covid-19 ανά την Ελλάδα. Στόχος της συγκεκριμένης ενέργειας από την εταιρεία είναι η στήριξη του κοινωνικού συνόλου, του Υπουργείου και του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού κατά την αντιμετώπιση του ιού.