Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε στις 6 Σεπτεμβρίου έξι gatekeepers – τις Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft – βάσει της Πράξης για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA). Συνολικά, έχουν οριστεί 22 βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας που παρέχονται από τους gatekeepers.

Οι gatekeepers έχουν 6 μήνες για να διασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της DMA. Παράλληλα, η Επιτροπή ξεκίνησε έρευνες για να αξιολογήσει τις παρατηρήσεις των Microsoft και Apple, σύμφωνα με τις οποίες ορισμένες βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας τους δεν θα πρέπει να θεωρούνται gateways, παρότι πληρούν τα όρια.

Η έρευνα θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 5 μηνών. Επιπλέον, η Επιτροπή έχει ξεκινήσει έρευνα για να αξιολογήσει εάν το iPadOS της Apple θα πρέπει να οριστεί gatekeeper, ενώ δεν πληροί τα όρια.

Τέλος, η Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, παρόλο που το Gmail, το Outlook.com και το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου Samsung πληρούν τα όρια, οι Alphabet, Microsoft και Samsung παρείχαν επαρκώς αιτιολογημένα επιχειρήματα που δείχνουν ότι αυτές οι υπηρεσίες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ως gateways. Ως εκ τούτου, η Samsung δεν έχει οριστεί ως gatekeeper σε σχέση με καμία βασική υπηρεσία πλατφόρμας.