Σε εφαρμογή τέθηκε από την 1η Νοεμβρίου 2022 το Digital Markets Act (DMA), με στόχο να βάλει τέλος στις μονοπωλιακές και «άδικες» πρακτικές εταιρειών αποκαλούμενων ως digital «gatekeepers», όπως οι Google, Amazon και Meta. Με την κίνηση αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποσκοπεί να βοηθήσει start-ups να καινοτομήσουν και να ανταγωνιστούν τις μεγαλύτερες πλατφόρμες, δίνοντας περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές. Συγκεκριμένα, στόχος είναι «η εδραίωση ενός χώρου που προάγει την καινοτομία, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, τόσο στην ευρωπαϊκή αγορά όσο και παγκόσμια». Ενδεικτικά, το DMA παρέχει μια λίστα «dos and don’ts» που οι digital gatekeepers θα πρέπει να υιοθετήσουν.

Μεταξύ άλλων, οι εταιρείες αυτές δεν επιτρέπεται να καταγράφουν τη δραστηριότητα των καταναλωτών στο διαδίκτυο για στοχευμένη διαφήμιση χωρίς τη ρητή συναίνεσή τους, ή να επιβάλλουν την προεγκατάσταση συγκεκριμένου software σε υπολογιστές ή smartphones, όπως browsers ή εφαρμογές μουσικής. Η ΕΕ αναμένεται να αποφασίσει ποιες τεχνολογικές εταιρείες εντάσσονται στην κατηγορία «gatekeepers» μέχρι τον Σεπτέμβριο 2023, δίνοντάς τους, κατόπιν, 6 μήνες για συμμόρφωση με το μέτρο. Με πολλαπλές αλλαγές και εξελίξεις να έπονται, στο επόμενο τεύχος του MW θα αναλύσουμε περισσότερο τα του DMA, αλλά και του DSA που έρχεται μαζί του, σε σχετικό άρθρο. Stay tuned.

Έως τότε, στο τρέχον τεύχος σας καλούμε, μεταξύ άλλων, να αναρωτηθείτε ποια είναι η σχέση των Ελλήνων με τις κοινότητες και πώς βλέπουν τις προσπάθειες των brands να αγκαλιάσουν καυτά κοινοτικά ζητήματα (έρευνα της Solid Havas), αλλά και να διαβάσετε διεθνή ερευνητικά δεδομένα για τα νέα καταναλωτικά μοτίβα στην αγορά του τουρισμού (έρευνα της GWI). Επίσης, μεταξύ πολλών άλλων θεμάτων, η Yuping Liu-Thompkins, Διευθύντρια του Loyalty Science Lab του Old Dominion University, αναλύει στο MW τους πυλώνες για ολιστικές και αποτελεσματικές στρατηγικές πιστότητας, που διαφοροποιούν από τον ανταγωνισμό και ευθυγραμμίζονται με τις προσδοκίες και τις προτεραιότητες των καταναλωτών.