Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για αξιοποίηση data-driven πρακτικών που ευθυγραμμίζουν τις πολιτισμικές επιταγές με τις επιχειρηματικές προτεραιότητες των brands, η Horizon Media ανέπτυξε την ιδέα της πλατφόρμας eMbrace και ανέθεσε στη Nielsen τη δημιουργία του λογισμικού και των εργαλείων data.

Πρόκειται για μια νέα πλατφόρμα επικοινωνίας και media planning, η οποία δίνει έμφαση σε μια περισσότερο ισότιμη προσέγγιση, με insights από διαφορετικές ομάδες, όπως Ασιάτες, μαύροι και ισπανόφωνοι, προσφέροντας στα brands τη δυνατότητα να αναπτύξουν πιο συμπεριληπτικές στρατηγικές και να εμπλέξουν διαφορετικά κοινά. Μέσα από τα analytics του eMbrace, οι marketers θα έχουν στη διάθεσή τους ένα equity index score με στόχο τη διαμόρφωση media mixes που συμπεριλαμβάνουν πολυφυλετικά segments, για την εδραίωση συνδέσεων με διαφορετικές ομάδες, αλλά και την επίτευξη καλύτερων επιχειρηματικών αποτελεσμάτων.

Εισάγοντας το πολιτισμικό πρίσμα στην επικοινωνία και το media planning, το εργαλείο θα εντοπίζει επίσης actionable ευκαιρίες ανάπτυξης, οι οποίες, σε άλλη περίπτωση δεν θα μπορούσαν να γίνουν αντιληπτές κάτω από μια τυπική ανάλυση «γενικού κοινού». Παράλληλα, θα επιτρέπει την περισσότερο ισότιμη τοποθέτηση της επένδυσης και τη σύναψη συνεργασιών με media που κατέχονται από ή απευθύνονται σε μειονότητες.

(Πηγή: GlobeNewswire)