Αυτό το μεικτό αμοιβαίο έλαβε πρόσφατα άδεια διανομής για την Ελβετία. Από τώρα, ιδιώτες επενδυτές μπορούν να αγοράσουν μερίδια του αμοιβαίου μέσω τραπεζών στο Λουξεμβούργο, στην Γερμανία και στην Ελβετία.