Η Δάφνη Επικοινωνίες συνεχίζει κανονικά την έκδοση των άλλων περιοδικών ειδικού τύπου που έχει

«Το περιοδικό Diva τα τελευταία 2 χρόνια, κάνοντας σημαντική επένδυση, κατάφερε να αλλάξει σημαντικά την εικόνα του, γεγονός που το έφερε ανάμεσα στις πρώτες θέσεις μεταξύ των γυναικείων τίτλων, τόσο σε αναγνωσιμότητα, όσο και σε μέσο όρο κυκλοφορίας. Παράλληλα ενισχύθηκαν και τα διαφημιστικά του έσοδα. Ωστόσο, η συνεχιζόμενη από το φθινόπωρο του 2008 δυσμενής οικονομική συγκυρία, δεν επέτρεψε στο περιοδικό να κεφαλαιοποιήσει όσο προβλεπόταν, τις θετικές αυτές αλλαγές και να συνεχίσει να αυξάνει τα διαφημιστικά του έσοδα.

Ο χώρος των μηνιαίων γυναικείων περιοδικών από τις αρχές του 2009 παρουσιάζει σημαντική κάμψη στα έσοδα διαφήμισης, γεγονός που έχει άμεση επίδραση στα αποτελέσματα όλων των εντύπων”. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Δάφνη Επικοινωνίες «προσαρμοζόμενη στα νέα δεδομένα και στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, συνεχίζει τη λειτουργία της επικεντρώνοντας την προσοχή της στα άλλα περιοδικά ειδικού τύπου που εκδίδει, δηλαδή στα έντυπα Αστρολόγος, Παιδί & Νέοι Γονείς, Diva’s Wedding, Forma, Exodos και Οικία & Διακόσμηση”.