Στην κορυφή θα βρίσκεται και πάλι η Τηλεόραση με 46,0%, ενώ τα Περιοδικά θα αντλήσουν το 9,4%, τα Out-of-home το 7,3%, το Ραδιόφωνο το 7,0% και ο Κινηματογράφος το 0,6%. Το Διαδίκτυο μάλιστα αναμένεται να συνεχίσει την εντυπωσιακά ανοδική πορεία του και το 2013 εκτιμάται ότι θα αυξήσει το μερίδιό του κατά 16,4%. Όσο για τα υπόλοιπα Μέσα, η Τηλεόραση θα ενισχύσει την επίδοσή της κατά 4,3%, ο Κινηματογράφος κατά 5,2%, το Ραδιόφωνο κατά 4,5% και τα Περιοδικά κατά 1,7%.

Μεταβολή ανά Μέσο 2012 2013
Τηλεόραση + 4,4% + 4,3%
Εφημερίδες – 2,8% – 1,7%
Περιοδικά + 1,0% + 1,7%
Ραδιόφωνο + 3,9% + 4,5%
Κινηματογράφος + 6,2% + 5,2%
Out-of-home + 6,9% + 7,0%
Διαδίκτυο + 17,9% + 16,4%

Παγκόσμιο μερίδιο αγοράς ανά Μέσο 2012 2013
Τηλεόραση 46,0% 45,6%
Εφημερίδες 14,4% 13,5%
Περιοδικά 9,4% 9,1%
Ραδιόφωνο 7,0% 6,9%
Κινηματογράφος 0,6% 0,6%
Out-of-home 7,3% 7,4%
Διαδίκτυο 15,3% 16,9%