Η εταιρεία βραβεύτηκε στην κατηγορία ERP, στον πυλώνα «Βραβεία σε Επιχειρήσεις για τη βέλτιστη χρήση/αξιοποίηση της Πληροφορικής», για το έργο της υλοποίησης ενιαίου, κεντρικού συστήματος ERP σε επίπεδο Ομίλου για την αποτελεσματικότερη διαχείριση πόρων από όλες τις εταιρείες στη ΝΑ Ευρώπη. Στον ίδιο πυλώνα, η Cosmote κατέκτησε βραβείο στην κατηγορία CRM για το πρόγραμμα ενοποίησης των συστημάτων CRM των εταιρειών του Ομίλου κάτω από ένα ενιαίο σύστημα με κοινό πυρήνα, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης και της εμπειρίας του πελάτη. Τα βραβεία παρέλαβε ο Γενικός Διευθυντής Τεχνολογιών Πληροφορικής του Ομίλου ΟΤΕ, Γιώργος Αθανασόπουλος.