Για την καμπάνια Zewa Big Roll Debate

Η συγκεκριμένη καμπάνια σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Mindworks. Η online επικοινωνία του Zewa Big Roll εστίασε στη διαφοροποίησή της από τους παραδοσιακούς τρόπους επικοινωνίας και στην επίτευξη της ενεργής συμμετοχής του κοινού. Συγκεκριμένα, διοργανώθηκε η online ψηφοφορία «Zewa Big Roll Debate», αναφορικά με τον σωστό τρόπο τοποθέτησης του ρολού υγείας, η οποία πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις, ένα ζωντανό debate από δύο «ειδικούς» και ψηφοφορία μέσα από ένα ειδικό microsite. Το microsite κατέγραψε περισσότερες από 90.000 επισκέψεις, περισσότεροι από 11.400 χρήστες πήραν μέρος στην ψηφοφορία, ενώ καταγράφηκαν περισσότερα από 1.000 tweets με το hashtag #bigrolldebate.