Το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης απένειμε στην Elpedison το βραβείο CRI Silver, στο πλαίσιο του CR Index 2019-2020, αναγνωρίζοντας τις πρακτικές της σε σχέση με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και τη συνεισφορά της στην Κοινωνία και το Περιβάλλον.

Παράλληλα, η εταιρεία απέσπασε Έπαινο στην κατηγορία Περιβάλλον, ο οποίος, σύμφωνα με την εταιρεία, επιβεβαιώνει «τις συνεχείς επενδύσεις της για την υιοθέτηση των πλέον περιβαλλοντικά βιώσιμων πρακτικών και για την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων που συμβάλλουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας και των πελατών της».

Ως ένα διεθνώς αναγνωρισμένο εργαλείο αξιολόγησης, το CR Index αποτελεί σημείο αναφοράς για τη συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε 4 επιμέρους τομείς: Κοινωνία, Περιβάλλον, Εργαζόμενοι και Αγορά, ενώ παράλληλα, αποτελεί απαραίτητο βήμα για τη διαδικασία του επίσημου Sustainability Reporting/Απολογισμός Αειφόρου Ανάπτυξης, στην οποία η Elpedison σκοπεύει να εισέλθει μέσα στο επόμενο έτος.