Διακρίσεις έφερε η πρώτη συμμετοχή της ΑΒ Βασιλόπουλος στο CRI (Corporate Responsibility Index), ένα αργυρό βραβείο για τη συνέπεια και τις επιδόσεις της στην εφαρμογή πρακτικών Εταιρικής Υπευθυνότητας για το 2019 και έναν Τιμητικό Έπαινο για την προσφορά της με όλα τα προγράμματα και δράσεις για τον Άνθρωπο. Μέσα από μια δύσκολη, αλλά αξιόπιστη διαδικασία, αξιολογήθηκαν οι πολιτικές της εταιρείας σε όλα τα εργασιακά θέματα όπως προγράμματα ασφάλειας, Υγείας, καθώς και η δίκαιη διαχείριση μεταξύ όλων των εργαζομένων.

Αξιολογήθηκαν οι επιδόσεις σε σχέση με τους πελάτες και τους προμηθευτές, αλλά και θέματα που αφορούν στην υπευθυνότητα και την ποιότητα. Αξιολογήθηκε η δέσμευσή της για μείωση πλαστικού και σπατάλης τροφίμων κατά 50% μέχρι το 2025, αλλά και οι ενέργειες της ΑΒ για τον περιορισμό του διοξειδίου του άνθρακα και οι πρακτικές της απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, αξιολογήθηκε και η δέσμευσή της απέναντι στην κοινωνία.