Σε διοικητικές αλλαγές προχώρησε ο όμιλος Innews μετά την ενσωμάτωση των εταιρειών SponsorValue και Adbank στο πακέτο των υπηρεσιών της.

Αναλυτικότερα, ο Γιάννης Μπίκας αποχωρεί από τη θέση του Managing Director της SponsorValue και αναλαμβάνει τη Γενική Εμπορική Διεύθυνση, ενώ ο Δημήτρης Σχίζας αναλαμβάνει τη Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών & Τεχνολογίας.

Τις αλλαγές θα ακολουθήσει η περαιτέρω οργανωτική αναδιάρθρωση του ομίλου, «με σκοπό την αναβάθμιση των υπηρεσιών του προς το ευρύ χαρτοφυλάκιο πελατών που ήδη διαθέτει ως ο μεγαλύτερος Media Intelligence όμιλος της ελληνικής αγοράς».